Mısır Ticari Vizesi Hakkında

Mısır Ticari Vizesi Hakkında

Mısır ticari vize, Mısır'a iş gerekçesiyle seyahat edecek olan şahısların alması gereken bir Mısır vizesi türüdür. Mısır Ticari vize, iş gerekçesi ile gidilmesinin yanı sıra kongre, fuar, ve seminer gibi gerekçelerle gidilmesi halinde de alınması gereken bir vize olup Mısır ticari vize başvuruları işveren ve SSK çalışanı olarak yapılmaktadır. Mısır ticari vizesi almak için pasaportun Mısır seyahati sonrası en az 6 ay geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Pasaportla birlikte Mısır'da ziyaret gerçekleştirilecek olan firmadan davetiye yazısı alınması da Mısır ticari vize alabilmek için istenen şartlardandır.

Mısır ticari vize için yaptığınız başvuruda Mısır Konsolosluğu başvuru için getirdiğiniz evraklarınızı ve evraklarınızın içeriğini göz önünde bulundurarak vize işlemlerini gerçekleştirip ticari vize verilmesi hakkında karar verecektir. Mısır ticari vize kısa süreli bir vize olup en fazla 90 günlük süre için verilebilmektedir. Mısır'da ticari bir sebepten dolayı 90 günden fazla kalınacak olması durumunda, Mısır oturma ve çalışma izni belgesi alınmalı ve 5 iş günü içerisinde Mısır'da ikamet edilen yerdeki belediyenin nüfus müdürüne ve yabancılar polisine kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Mısır Konsolosluğu, Mısır Ticari Vize Alımı

Mısır ticari vize alımı için Mısır vizesi vermekle yetkili Mısır makamlarına başvuruda bulunmak gereklidir. Türkiye'de Mısır ticari vizesi için başvurular ya Mısır Başkonsolosluğu İstanbul ya da Mısır Büyükelçiliği Ankara'ya yapılmalıdır. Mısır ticari vize için İstanbul'daki başkonsolosluk Türkiye'deki her ilde ikamet eden kişilerin başvurularını kabul etmekte olup, Ankara'daki Büyükelçilik ise bölge ayrımı yapıp yalnızca Ankara ve çevre illerden yapılan başvuruları kabul etmektedir. Mısır ticari vize alımı için kişisel veya grup halinde başvuru yapabilirsiniz. Yetkili Mısır makamlarına başvuruları doğrudan olarak veya Mısır vize işlemleri için çalışmalar yürüten temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Mısır ticari vize almak için Mısır Konsolosluğu'nun ticari vize için belirlemiş olduğu uyum koşullarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Mısır ticari vize için istenen evraklar eksiksiz ve doğru olarak başvuruda teslim edilmelidir. Tamamlanamayan veya yanlış içeriği olan her belge Mısır ticari vize işlemleri için olumsuz etki oluşturabilip ticari vize alımına karşı engel oluşturabilmektedir. Mısır ticari vize alımı için davetiye yazısının olması ise zorunludur. Mısır'da ziyaret edilecek olan şirkette davetiye yazısının alınamaması durumunda çok yüksek bir olasılıkta Mısır Konsolosluğu yapılmış olan başvuruları geri çevirip Mısır ticari vize alımı gerçekleşmemektedir. Mısır ticari vizesi alımı ancak Mısır Konsolosluğu'nun vize işlemlerini olumlu sonuçlandırması sonucunda alınabilmektedir. Mısır ticari vizesi planlanan seyahatten önce alınabilmesi için başvuran şahsın seyahat tarihinden en az 1 ay önce vize işlemleri için başvuruda bulunması tavsiye edilmektedir.

Mısır Ticari Vize İçin Gerekli Evraklar

Mısır ticari vize için gereken evraklar aşağıda belirtilmektedir.

  • Davetiye (Ticari faaliyet yürütülecek Mısır şirketinden alınmış, bu şirketin iletişim bilgilerini içerip kaşesi ve imzası bulunan)
  • Vize talep dilekçesi (Vize başvuru sahibinin çalıştığı şirketin antetli kağıdına, şirket yetkilisi tarafından konsolosluğa hitaben yazılmış, vize başvuru sahibinin Mısır'da bulunacağı tarih aralıklarını, seyahatinin sponsorunu ve vize ihlalinde bulunulmayacağını belirten, kaşe ve ıslak imzalı)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Pasaport (Mısır seyahati sonrası en az 6 aya kadar geçerliliği olan, vize basım işlemleri için en az 2 boş sayfası mevcut, 10 seneden eski olmayan)
  • 2 tane biyometrik fotoğraf (Beyaz arka fonlu ve vizeye başvuran şahsın güncel durumunu temsil eden)
  • Otel ve uçak rezervasyonu (Vizeye başvuran şahsın Mısır'da bulunacağı tarih aralıklarını destekleyen bilgileri içeren)
  • Mısır vize başvuru formu (Vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, başvuru sahibinin seyahat amacını, seyahat süresini, Mısır'dayken konaklama için bulunduğu yerin adres bilgilerini beyan eden, ıslak imzası bulunan)
  • Kimlik bilgilerini içeren bölümün olduğu pasaport fotokopisi

Yukarıda belirtilen evraklar Mısır ticari vize için istenen evraklar olup verilen evrakların seyahat amacını desteklemesi ve gerçeği yansıtması Mısır makamlarınca önemli olmaktadır. Mısır ticari vize başvurusu için eksik evrak getirmeniz vize işlemlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Başvurunuz sonrasında, konsolosluk gerekli görmesi halinde ek evrak talep edebilmektedir. Mısır Konsolosluğu Mısır vizesi veren tek yetkili kurumdur.

Mısır Ticari Vize Davetiye

Mısır ticari vizesi için verilen davetiye Mısır'a ticari amaçla seyahat edildiğini gösteren ve ticari amaçla gerçekleştirilecek seyahat içeriğini destekleyen en önemli belgelerin başlarında yer alıp davetiyesiz olan başvurularda ticari vize alımı ihtimali yok denecek olasılıkta azdır. Bu sebeple Mısır ticari vize başvurusu için davetiye verilecek evrakların arasında yer almalı davetiye gereken formatta hazırlanmalıdır. Mısır ticari vize davetiyesinde vize başvuru sahibinin isim ve soyismi, doğum tarihi ve pasaportu ve kimlik bilgileri, seyahat masraflarını karşılayan taraf, seyahatin kapsadığı süre ve seyahat amacı (ticari faaliyet, iş görüşmesi, konferans katılımı, etkinlik katılımı gibi) hakkında bilgilerin yer alması gerekmektedir. Davetiye Mısır'da ziyaret edilecek şirket tarafından hazırlanmış olmalı, bu şirkete dair kaşe ve imzayı bulundurmalıdır.

Mısır Ticari Vize Dilekçe

Mısır ticari vize için davetiyenin yanında dilekçe de verilmelidir ve dilekçe istenen özellikleri taşımalıdır. Mısır ticari vize dilekçesi şirket yetkilileri tarafından şirketin antetli kağıdına yazılmalı ve yetkilinin kaşesi ve imzasını taşımalıdır. Dilekçe Türkçe veya İngilizce yazılabilmekte olup başvuran şahsın çalıştığı şirket sahipleri Mısır vize talep dilekçesini birinci tekil şahıs ile yazabilirler. Ancak dilekçede istenen bilgilerin belirtmesi gerekmektedir ve dilekçede belirtilen bilgilerin vize için verilen diğer evraklarda bulunan bilgilerle örtüşmesi önemlidir. Mısır ticari vize için dilekçede başvuru sahibinin adı ve soyadı, iş yerindeki görevi, ziyaretinin içeriği, ziyaret edeceği şirketin ismi, hangi tarihler arasında bu şirketi ziyaret edeceği ve vize bitiş tarihinden önce geri dönüleceğine ilişkin bilgiler taahhüt olarak belirtilmelidir.

Mısır Ticari Vize Başvuru Formu

Diğer Mısır vize türlerinde olduğu gibi Mısır ticari vize için de başvuru formu vize işlemleri için gerekmektedir. Mısır ticari vize başvuru formu, Mısır Konsolosluğu'nun başvuru sahibine ilişkin bilgi edinebilmesini sağlayan bir form olup başvuru sahibinin resmi başvuruda bulunduğunu belirtmektedir. Mısır vize başvuru formu İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanmış olup her iki dilde de doldurmanıza olanak sağlamaktadır. Mısır vize başvuru formu eksiksiz ve okunaklı olarak ve ticari vize için verdiğiniz diğer evraklarda yer alan bilgilerle uyum gösterir şekilde doldurmalıdır. Eksik veya yanlış bilgi içeren formlar Mısır ticari vize işlemlerini olumsuz etkileyebilmekte olup başvuru sahibinin imzası olmayan formlarla yapılan vize başvuruları reddedilmektedir.

Mısır Konsolosluğu Evrak tasdik

Mısır ve Türkiye arasında ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için Mısır Konsolosluğu evrak tasdik işlemlerini de yapmaktadır. Evrak tasdiki ile evrakta yer alan imza ve evrakı imzalayan şahsın görevi doğrulanarak evrak geçerlilik kazanır ve yasallığı tasdik edilir. Türkiye'den Mısır'a malların yasal olarak ihraç edilebilmesi için Mısır kanunları ihracata ilişkin menşe şahadetnamesi, fatura ve sağlık sertifikası gibi evrakların tasdik edilmesini gerektirmektedir. Evrak tasdiki idari bir işlem olup Mısır Konsolosluğu evrak tasdik işlemlerini gereken belgelerin karşılanması halinde gerçekleştirmektedir. Evrak tasdiki için gereken belgeler tasdik edilecek evrakın aslı, bu evrakın tercümesi ve yetki yazısı gibi belgeler olup bu belgeler konsolosluğun istediği özellikleri taşıması gerekmektedir. Tasdikini etmek istediğiniz evrakla ilgili gereken belgeleri hazırlayıp gereken ücreti ödemeniz durumunda evrak tasdik işlemleri ortalama 7 iş gününde sonuçlanabilmektedir.

Mısır Ticaret Vizesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mısır ticari vizesi ücreti nedir?

Mısır ticari vize için ücreti her zaman aynı kalmayıp belirli dönemlerde güncellenebilmektedir. Mısır ticari vize ücreti hakkında güncel bilgiye ulaşmak için vize başvuru tarihine yakın bir tarihte bilgi almanız önerilir.

Şirketi olan herkesin Mısır ticari vize alması zorunlu mu?

Şirketi olan herkesin Mısır ticari vize alması zorunlu değildir. Seyahat amacınızın içeriği ticari bir faaliyet ise, Mısır ticari vize başvurularında bulunmalısınız. Buradaki en önemli koşul Mısır'da görüşülecek firmadan alınması gereken davetiye talebidir. Ticari vize işlemlerinde yasal iş sahası Mısır olan firmadan davetiye alınması gerekmektedir.

Mısır ticaret vizesi için ne kadar geçerlilik süresi verilmektedir?

Mısır ticaret vizesi kısa süreli bir Mısır vizesi olup geçerlilik süresi en fazla 90 gün olmaktadır.

Mısır ticari vize İle turistik seyahatte bulunmak sorun yaratır mı?

Mısır ticari vizesi ile Mısır'a gittiğinizde otomatik olarak turistik gezi de yapmış olmakla birlikte Mısır ticari başvurusunda başvuru formunda seyahat amacınızı turistik olarak yazmamaya dikkat etmek gerekmektedir. Başvuru formunda seyahatinizin içeriğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ticari vize başvuruları iki veya daha fazla şirket arasındaki iş görüşmeleri ve konferans, organizasyon, fuar katılımı gibi etkinlikleri içerir.

Mısır ticari vize için davetiye zorunlu mudur?

Mısır ticari vize işlemlerinizin gerçekleşebilmesi için davetiye yazısı temel belgelerdendir. Mısır'da bulunan şirketten alınacak olan davetiye yazısının olmaması halinde ise ticari vize alma imkânınız yok denecek şekilde azdır.

Mısır Konsolosluğu Ankara ticari vize için başvuruları kabul eder mi?

Mısır Büyükelçiliği Ankara'nın konsolosluk şubesi Mısır ticari vize için başvuruları kabul etmektedir. Ancak, Ankara'daki konsolosluk bölge ayrımı yapmakta olup her ildeki ikamet eden kişilerin başvurularını kabul etmemektedir. Mısır Başkonsolosluğu İstanbul'da ise bölge ayrımı yoktur.

Mısır ticari vize davet mektubu ne kadar süre geçerlidir?

Mısır ticari vize işlemleriniz için zorunlu olan davet mektubunun süresi maksimum 3 aydır. 3 ay geçerliliği olan davetiyeniz ile Mısır ticari vize başvurularında bulunuluyor olmanız herhangi bir sorun oluşturmaz. Geçerlilik süresine ilişkin bilginin teyidi için Mısır Konsolosluğu ile iletişime geçiniz.

Bu web sitede aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com'a ait görünüyor. Mısır Konsolosluğu'nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

misirkonsoloslugu.com web sitesi, resmi bilgiler içermeyip konsolosluk veya büyükelçiliğin resmi sitesi ile ilgisi olmamaktadır. Bu site insanlara faydalı olmak için vize uzmanlarının birikimlerine dayanarak kurulmuştur. Knight SP, Google optimizasyon tekniklerinden faydalanarak farklı alan adları edinen bir şirkettir. Kinght SP, bu alan adları vasıtasıyla bilgiler sunarak danışma, seyahat gibi çeşitli firmalara reklam temin edip bu firmalar ile stratejik ortaklıklar kurmaktadır. Bu web sitesindeki bilgilerin yanlış olduğunu anlarsanız güncelleme ve bildirim için lütfen info@knightsp.com e-posta adresine yazınız.

Mısır Konsolosluğu evrak tasdik işlemleri de yapıyor mudur?

Evet, Mısır Konsolosluğu evrak tasdik işlemlerini de yapmaktadır.

Mısır ticaret vizesi ile çalışabilir miyim?

Mısır ticaret vizesi ile şirket ziyareti ve fuara katılım gibi ticari faaliyetlerde bulunabilip çalışma hakkınız olmamaktadır.